Wat doet de NBMF?

De huidige NBMF is een bundeling van organisaties en personen die in Behavioral Medicine geïnteresseerd zijn. De NBMF werd in 1989 opgericht. In de afgelopen jaren heeft de NBMF onder andere de volgende activiteiten ontplooid:

  • De organisatie van nationale, multidisciplinaire congressen met uiteenlopende onderwerpen zoals: “Pijn, kwaliteit van leven en chronische ziekten”, “Therapietrouw, patiëntenvoorlichting en chronische ziekten”, “Chronisch ziek, relaties en seksualiteit”, “Vermoeidheid: een chronisch probleem”, “Diabetes en gedrag” en “Repetitive Strain Injury (RSI)”.
  • De uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine met informatie over komende activiteiten van aangesloten organisaties en internationale activiteiten, verslagen van congressen en van bijeenkomsten, en stukken over recente onderzoeksontwikkelingen.
  • De organisatie, één- of tweemaal per jaar, van een themabijeenkomst, annex algemene ledenvergadering
Activate your electronic access to the International Journal of Behavioral Medicine here